×

Federația Fundațiile Comunitare din România se antrenează pentru sustenabilitate și durabilitate

FFCR pune mare accent pe sustenabilitatea organizațională atât al rețelei cât și al membrilor, respectiv fundațiilor comunitare din România. Astfel a dezvoltat o colaborarea cu Asociația ROPOT și Impact HUB București. A solicitat sprijinul lor profesional în dezvoltarea unui model de sustenabilitate organizațională și financiară. Primul pas concret al acestei colaborări s-a materializat într-un training pe această temă ținut la Sinaia în perioada 28-29 ianuarie 2015.

Trainingul a fost condus de Oana Păun și Vlad Craioveanu, co-fondatori Impact Hub Bucharest și traineri cu experiență în dezvoltarea afacerilor, economie socială, sustenabilitate, marketing și vânzări. Temele subiectele abordate au fost:

  • “Business Model Canvas” și adaptarea modelulului la realitățile unei organizații non-profit
  • Analiza Contextului Extern
  • Viziunea și Modelul de Operare al organizației
  • Analiza Stakeholderi-lor cărora organizația se adresează
  • Identificarea zonelor de creștere precum și a factorilor care pot genera dezvoltare
  • Ințelegerea elementelor de sustenabilitate financiară, planificare bugetară și politici de pricing

Aceste două zile de training au facilitat schimbul de bune practici și resurse despre sustenabilitatea financiară a ONG-urilor, între membrii Federației Fundațiilor Comunitare din România, directori executivi și responsabili de dezvoltare ai celor 12 Fundații Comunitare din România.

În perioada ce s-a scurs de la ultima întâlnire a echipei Rețea pentru comunități sustenabile, s-a definitivat planul operațional al Federației, iar ca urmare a trainingului de sustenabilitate financiară, FFCR și-a setat prioritățile și calendarul de acțiuni pentru anul 2015.

Următoarea întâlnire a echipei de proiect va avea loc în cadrul unui training de consiliere filantropică, ce se va desfășura în perioada aprilie-mai 2015.

Proiectul Rețea pentru comunități sustenabile este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

 

X