×

Fundații Comunitare

Ce este o fundație comunitară?

O Fundație Comunitară este o organizație non-profit care mobilizează resurse umane și materiale pentru rezolvarea unor nevoi importante într-o comunitate. În acest fel, ea contribuie la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor dintr-o zonă geografică specifică.

Fundația comunică în permanență cu donatorii și cu beneficiarii, asigurându-se că resursele donatorilor sunt bine direcționate și au rezultatele așteptate.

Fundația își folosește experiența și priceperea pentru a gestiona cât mai eficient sponsorizări, donații, evenimente de atragere de fonduri, donații salariale, marketing comunitar etc. Totodată, oferă oportunitatea sponsorilor și donatorilor de a direcționa resursele proprii către acele zone și domenii care sunt de interes pentru aceștia și pentru comunitate.

Pe baza acestor resurse, fundația finanțează inițiative locale propuse de organizații nonprofit, grupuri de inițiativă, lideri comunitari sau persoane talentate din comunitate. În același timp, fundația identifică în mod activ nevoi ale comunității, stimulând angajamentul donatorilor și formarea de parteneriate pentru abordarea acestora.

Susținem creșterea trainică

Prin proiecte atent gândite și reprezentative, sprijinim creșterea durabilă a comunităților. Pentru consistența acestui efort implicăm cât mai mulți oameni din comunitățile vizate. Unul dintre cele mai importante criterii în evaluarea succesului nostru este consistența în timp și amplitudinea efectelor pozitive generate.

Cultivăm generarea de bine

Încurajăm ideea generării de bine multiple. Prin generozitatea finanțatorilor, avem resurse pentru planurile noastre în folosul comunităților. Noi înșine suntem o resursă de know-how, PR, și finanțe pentru fundațiile componente. Fundațiile devin sursă de bine pentru comunități prin implementarea proiectelor. Încurajăm oamenii din comunități ca, prin implicare, să devină sursa propriului lor bine.

Catalizăm creșterea socială

Sprijinim strângerea laolaltă a oamenilor cu idei, a bunilor organizatori, finanțatori, voluntari și a membrilor comunității pentru a participa la creșterea socială. Asigurăm și distribuim resurse, controlăm procese de lucru și evaluăm rezultate pentru binele câtor mai mulți oameni.

Promovăm onestitatea financiară totală

Practicăm transparența financiară totală, toate fondurile colectate de noi fiind supuse unui audit financiar riguros. Gestionăm fonduri întotdeauna la vedere, astfel încât activitatea noastră să fie cunoscută de oricine, cu deplin repect față de donatori și totală dedicație pentru beneficiari. Dovedim întotdeauna atenție și bună-credință în toate aspectele financiare.

Suntem gata să urnim munții din loc!

Ne plac marile provocări. Schimbăm mentalități, aducem inovația socială acolo unde pare imposibil acest lucru. Ne motivează potențialul nedescoperit al comunităților. Avem experiența, cunoștințele și resursele umane pentru a face diferența în locurile cele mai diverse. Știm să depășim greutăți și să sudăm echipe. Ne bucurăm să facem bine!

Contactează-ne
X