×

Retrospectiva programelor derulate de Fundațiile Comunitare în 2022

În ciuda tuturor provocărilor pe care le-a adus perioada recentă, Fundațiile Comunitare din România au continuat să mobilizeze resurse pentru comunități și să pună în legătură oamenii care vor, pot și știu să facă bine.

Pentru a avea o privire de ansamblu asupra programelor derulate le nivel de rețea în 2022, am creat o serie de hărți care prezintă în mod structurat activitatea Fundațiilor Comunitare din țara noastră.

Harta FONDURI DE BURSE ȘI PROGRAME DE EDUCAȚIE are rolul de a cartografia cele mai importante contribuții aduse de Fundațiile Comunitare în domeniul educației. Pe lângă Fondul Științescu, un program cu tradiție în rândurile rețelei de Fundații Comunitare, în 2022 au existat peste 40 de fonduri de burse pentru promovarea inițiativelor educaționale și pentru susținerea tinerilor talentați.

 

Harta dedicată EVENIMENTELOR SPORTIVE FILANTROPICE evidențiază o serie întreagă de manifestări cu tradiție în peisajul filantropic din România. Prin intermediul acestor evenimente, Fundațiile Comunitare mobilizează resurse pentru a genera schimbarea, reușind să pună competiția amicală în slujba cooperării.

FONDURILE NUMITE reprezintă o soluție pe care companiile și indivizii o au la îndemână pentru a investi în comunitate, alegând domeniul în care își propun să realizeze o schimbare.

Harta FONDURILOR TEMATICE cartografiază investițiile realizate în domenii specifice de către un număr considerabil de donatori diverși. În 2022, Fundațiile Comunitare au dezvoltat 36 de fonduri tematice, în domenii precum reziliența, educația și mediul înconjurător.

Harta programelor de REVITALIZARE ȘI CAPACITARE ÎN COMUNITATE evidențiază acele acțiuni care generează comunități mai puternice la nivel de cartier, de oraș sau chiar într-un spațiu mai vast. Prin construirea unor relații pe termen lung și prin coagularea resurselor, Fundațiile Comunitare sprijină astfel dezvoltarea locală și creează o platformă de dezvoltare pentru comunități în viitor.

Susținerea rezilienței comunităților este unul dintre obiectivele principale ale Fundațiilor Comunitare, iar Harta FONDURILOR PENTRU REZILIENȚĂ ȘI SĂNĂTATE conturează acele inițiative care contribuie la realizarea sa.

Harta PROGRAMELOR DE SUSTENABILITATE evidențiază maturizarea modelului filantropic din țara noastră, demarcând acele fonduri care asigură pe termen lung stabilitatea Fundațiilor Comunitare, pentru ca ele să poată contribui la rândul lor la dezvoltarea comunităților pe care le deservesc.

 

 

 

 

X