×

Punct și de la capăt

Punct și de la capăt. Am finalizat cu succes proiectul „Rețea pentru comunități sustenabile: Federația Fundațiile Comunitare din România”

De-a lungul celor doi ani de proiect am adus la un loc interesele și resursele Fundațiilor Comunitare din România și am pus bazele unei colaborări continue a fundațiilor.

Astfel, prin intermediul celor cinci workshop-uri și a celor două traininguri am dezvoltat împreună o primă strategie de atragere de fonduri naționale pentru evenimentele sportive ale fundațiilor comunitare, am început un proces de evaluare a stadiului implementării standardelor și principiilor fundațiilor comunitare din România, am trecut cu succes printr-un proces de rebranding, am realizat o primă strategie a Federației Fundațiilor Comunitare din România, am trecut printr-un proces de reorganizare internă și am creat o bază de cunoștințe și expertiză în mișcarea de fundații comunitare.

Tot în cadrul proiectului am realizat și primul raport anual de activitate al Federației, ajutând astfel la transparentizarea informației către publicul larg. Prin intermediul Conferinței Anuale a Fundațiilor Comunitare am extins conversațiile despre dezvoltarea comunitară și despre măsurarea impactului în comunitățile locale.Iar ultimul workshop al proiectului ne-a dat ocazia să lansăm primele conversații despre crearea unui fond permanent pentru fundațiile comunitare din România.

Implementarea acestui proiect a pus bazele necesare pentru funcționarea Federației ca organizație separată, a creeat un mediu favorabil pentru dezvoltarea capacității fundațiilor comunitare, prin crearea de know how în mișcare și a ajutat punereea bazelor pentru dezvoltarea unor planuri strategice de strângere de fonduri pentru asigurarea sustenabilității pe termen lung.

Toate acestea a fost posibile prin intermediul proiectului: „Rețea pentru comunități sustenabile: Federația Fundațiile Comunitare din România”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

X