×

Întâlnire de lucru a Federației „Fundațiile Comunitare din România” la București

Proiectul „Rețea pentru comunități sustenabile: Federația Fundațiile Comunitare din România” face pași spre concretizare, astfel în perioada 15-16 octombrie, membrii Federației „Fundațiile Comunitare din România” împreună cu Asociația pentru Relații Comunitare s-au întâlnit în al doilea workshop de lucru din cadrul proiectului.

Pe parcursul întâlnirii s-au dezbătut subiecte importante pentru dezvoltarea mișcării fundațiilor comunitare din România, precum:

  • Colaborarea cu partenerii strategici ai FFCR;
  • Dezvoltarea unui calendar comun și a unui grafic de activități externe destinate publicului larg, calendar ce va fi făcut public pe site-ul federației;
  • Crearea unor principii de lucru, menite să asigure cadrul minim necesar pentru implementarea unor proiecte, sau dezvoltarea unor fonduri comune destinate dezvoltării comunităților locale;
  • Crearea unor mecanisme de suport pentru fundațiile comunitare;
  • Dezvoltarea unui prim plan operațional de lucru al Federației.

În perioada ce s-a scurs de la prima întâlnire de lucru a echipei Rețea pentru comunități sustenabile s-au format patru grupuri tematice de lucru (comunicare, atragere de fonduri, evaluare și monitorizare, relații naționale și internaționale) ce au demarat deja o primă serie de activități concrete, de la crearea unei versiuni noi a site-ului federației, la încheierea unor parteneriate naționale pentru evenimentele sportive organizate e fundațiile comunitare din România.

Începând cu luna ianuarie 2015 aceste activități se vor concretiza conform planului operațional și al calendarului ce urmează a fi publicat, astfel următoarea întâlnire a echipei de proiect va lua forma unui training de sustenabilitate financiară, ce se va desfășura în perioada 26-31 ianuarie 2015, în Prahova.

Proiectul este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

X