×

Importanța creării unui fond permanent pentru dezvoltarea unei fundații comunitare și a comunităților locale

Workshop, Târgu-Mureș

Pentru a obţine un impact pozitiv în comunităţile în care activează, principalul mod în care fundaţiile comunitare acţionează este crearea şi administrarea transparentă a unor fonduri cu destinaţie definită. Aceste fonduri sunt de mai multe tipuri, în funcţie de modul de constituire, destinaţia, acoperirea geografică şi durata lor.

Fondurile permanente sunt o caracteristică a fundațiilor comunitare, ele completând fondurile cu durată determinată care mobilizează resursele de la un donator sau mai mulţi printr-un anumit mecanism şi le redistribuie în comunitate, într-operioadă relativ scurtă de timp.

Fondurile cu caracter permanent sunt păstrate în banca sau investite, fiind utilizate doar dobânzile sau dividendele pe care aceste fonduri le generează. Astfel, fondul nu se „consumă”, fiind capabil să genereze un flux relativ stabil de resurse în comunitate.

Utilizarea fondurilor cu caracter permanent limitează fluctuaţiile de finanţare de la un an la altul şi oferă donatorilor posibilitatea ca resursele lor să continue să producă rezultate pentru comunitate pe o perioada nedeterminată.

În prezent, fundaţiile comunitare din România nu au încă fonduri de finanţare bazate pe acest mecanism.

În perioada 4-5 februarie, la Târgu Mureș, reprezentanții fundațiilor comunitare din România, alături de reprezentanți ai Asociației pentru Relații Comunitare, vor lua parte la un workshop ce are ca principal scop acumularea de informații și bune practici în ceea ce privește constituirea unui fond permanent. Accentul workshopului va fi pus pe etapa de pregătire a fundațiilor comunitare pentru strângerea de acestor tipuri de fonduri.

Workshop-ul va fi coordonat de către Jan Kroupa, persoană resursă din Cehia cu expertiză în atragerea de fonduri și campanii de Endowment (fond permanent). Jan are peste 15 ani de experiență în calitate de consultant, trainer și cercetător în domeniile filantropiei, mobilizării de resurse, leadership și managementul organizațiilor societății civile în mai bine de 12 țări din lume, cu precădere din Europa Centrală și de Est. Este co-fondator al Centrului Ceh de Fundraising și președinte al NETT – the Civil Society Think Tank (www.ttnett.cz).

În cele două zile de workshop, participanții vor avea ocazia să discute despre condițiile necesare la nivel de organizație și comunitate pentru constituirea unui fond permanent în baza unui studiu de caz realizat în Cehia – How to Raise EUR 800,000 in the CEE Region? – dar și să adapteze strategiile de fundraising la realitatea orașelor din România.

De asemenea, în urma acestui workshop, se va dezvolta și o aplicație către C.S. Mott Foundation pentru susținerea etapei de pregătire a fundațiilor locale pentru strângerea de fonduri cu caracter permanent.

Acest workshop este organizat în cadrul proiectului „Rețea pentru comunități sustenabile: Federația Fundațiile Comunitare din România” finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

X