×

Căutăm Manager Financiar Program de integrare a refugiaților

Fundațiile comunitare îşi doresc oraşe pline de viaţă, cu oameni activi şi implicaţi, care iau iniţiativa pentru a transforma comunitatea în care locuiesc. Organizaţii locale care dezvoltă filantropia, iniţiativa şi spiritul comunitar, fundaţiile comunitare oferă suport financiar pentru proiecte locale. Viitorul coordonator de programe al Federaţiei Fundaţiile Comunitare din România va avea un impact direct în succesul fundaţiilor comunitare şi, implicit, al comunităţilor locale din România.

 

Locul desfășurării activității: București, cu disponibilitate de deplasare în țară și în afara țării de până la 20% din timpul de lucru.

Perioadă: determinată

Disponibilitatea postului: imediat

Norma: 4/ ore pe zi

 

SCOPUL POSTULUI:

Managerul Financiar al programului de integrare a refugiaților pentru Fundații Comunitare este responsabil pentru activitățile financiare din cadrul programului.

RESPONSABILITĂȚI ȘI SARCINI:

 • Participă la crearea și apoi asigură monitorizarea continua a execuției bugetului  pentru programul de integrare a refugiaților pentru Fundații Comunitare derulat de Federație în colaborare cu managerul de program, asistentul de program și echipele partenere din cadrul programului;
 • Elaborarea rapoartelor financiare ale programului către finanțator(i), în concordanță cu normele și contractele in vigoare;
 • Minimizează expunerea la riscuri prin aplicare/dezvoltare de instrumente financiare de control și gestiune specifice programului (proceduri, instrucțiuni, procese);
 • Implementează și utilizează metodologii de urmărire a activității: cash-flow previzionat, centre de cost, execuție bugetară, etc;
 • Monitorizarea plăților/încasărilor, întocmirea actelor de înregistrare financiară a tuturor operațiunilor financiare și monitorizarea fluxului monetar aferente programului;
 • Centralizarea facturilor, verificarea deconturilor și evidența altor documente contabile aferente programului;
 • Responsabil cu gestionarea administrativă a resurselor umane din cadrul programului (pontaje, verificare stat de plata, fișe de post, gestionare contracte);
 • Responsabil de verificarea și supervizarea din punct de vedere financiar a contractelor organizației în cadrul programului;
 • Furnizarea de informații financiare și operaționale cheie către Directorul General/Președintele Consiliului Director/Consiliul Director in legatura cu programul;
 • Verificarea și  revizuirea rapoartele auditorilor interni sau externi ce vizează programul;
 • Cunoaște și respectă normele PSI și de protecție a muncii;
 • Respectă prevederile legislației pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

CERINȚE:

 • Bune abilități de comunicare scrisă și verbală, de relaționare și socializare;
 • Bune abilități de operare pe computer;
 • Bună cunoaștere a limbii engleze;
 • Bune cunoștințe de management financiar, contabilitate primară și legislație
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Capacitate de a respecta termene limită;
 • Atenție către detalii;
 • Poate lucra eficient atât singur, cât și în cadrul unei echipe.

BENEFICII:

 • Salarizare competitivă, oportunități de creștere;
 • Oportunități de formare continuă în țară si în străinătate;
 • Mediu de lucru dinamic, expunere națională și internațională;
 • Oportunitatea de a acționa ca un agent al schimbării și un ambasador al mișcării filantropice din România.

PROCESUL DE SELECȚIE AL CANDIDATULUI:

Aplicația va cuprinde scrisoare de intenție, CV și datele de contact a două persoane care pot oferi recomandări pentru experiențe relevante postului.

Aplicațiile vor fi trimise la adresa office@ffcr.ro până la data de 04.09.2022

Contact pentru întrebări și informații suplimentare: office@ffcr.ro

Mult succes!

 

DESPRE ORGANIZAȚIE:

SCOPUL Federaţiei “Fundaţiile Comunitare din România” este de a reprezenta la nivel naţional interesele fundaţiilor comunitare din România care adoptă, respectă misiunea, obiectivele, principiile şi standardele FFCR; de a cultiva şi dezvolta filantropia strategică la nivel local; de a susţine actorii interesaţi să investească în comunitatea lor; de a contribui la crearea unei societăţi cu indivizi responsabili social şi având comportament filantropic, interesaţi de dezvoltarea comunităţii lor şi care să promoveze o colaborare echilibrată, respectuoasă şi în beneficiu mutual între persoane, sectorul non-profit, mediul de afaceri şi instituţiile publice.

Federaţia “Fundaţiile Comunitare din România” a fost înființată în 2012 și are la acest moment 18 membri: Fundația Comunitară Banatul Montan, Fundația Comunitară Buzău, Fundația Comunitară Cluj, Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc, Fundația Comunitară Covasna, Fundația Comunitară Mureș, Fundația Comunitară București, Fundația Comunitară Iași, Fundația Comunitară Sibiu, Fundația Comunitară Oradea, Fundația Comunitară Bacău, Fundația Comunitară Prahova, Fundația Comunitară Țara Făgărașului, Fundația Comunitară Galați, Fundația Comunitară Dâmbovița, Fundația Comunitară Brașov, Fundația Comunitară Timișoara, Fundația Comunitară Vâlcea.

X