×

Căutăm Manager de programe

Fundațiile comunitare îşi doresc oraşe pline de viaţă, cu oameni activi şi implicaţi, care iau iniţiativa pentru a transforma comunitatea în care locuiesc. Organizaţii locale care dezvoltă filantropia, iniţiativa şi spiritul comunitar, fundaţiile comunitare oferă suport financiar pentru proiecte locale. Viitorul coordonator de programe al Federaţiei Fundaţiile Comunitare din România va avea un impact direct în succesul fundaţiilor comunitare şi, implicit, al comunităţilor locale din România.

 

Locul desfășurării activității: București, cu disponibilitate de deplasare în țară și în afara țării de până la 20% din timpul de lucru.

Perioada postului: nedeterminată

Disponibilitatea postului: imediat

Norma: 8 ore pe zi

Data limită pentru aplicare: 04.09.2020

 

SCOPUL POSTULUI:

Managerul de programe al Federației Fundațiile Comunitare din România este responsabil de dezvoltarea programelor derulate de Federație.

RESPONSABILITĂȚI ȘI SARCINI:

 • Coordonează programele derulate de Federație și echipele de program. Implementează unul din programele curente.
 • Gestionează bugetele programelor Federației (efectuează previziuni bugetare anuale, răspunde de alocarea resurselor financiare, asigură transparența financiară)
 • Dezvoltă programe noi, care să răspundă nevoilor de dezvoltare ale Federației și organizațiilor membre
 • Dezvoltă și cultivă relații de parteneriat în vederea finanțării programelor Federației.

CERINȚE:

 • Experiență anterioară în poziții de management de proiect/program
 • Experiență anterioară în poziții sau echipe de dezvoltare (scriere de proiecte sau fundraising)
 • Abilități de leadership și lucru în echipă
 • Bune abilități de comunicare scrisă și verbală, de relaționare și socializare
 • Bună cunoaștere a limbii engleze
 • Bune abilități de operare pe computer
 • Experiența de lucru cu rețele, echipe aflate la distanță sau alte structuri asociative constituie un avantaj

BENEFICII:

 • Salarizare competitivă pentru sectorul non-profit și oportunități de creștere salarială în funcție de rezultate
 • Oportunități de formare continuă în țară si în străinătate prin rețeaua de Fundații Comunitare (peste 1800 în întreaga lume)
 • Mediu de lucru dinamic, expunere națională și internațională
 • Oportunitatea de a acționa ca un agent al schimbării și un ambasador al mișcării filantropice din România

 

PROCESUL DE SELECȚIE AL CANDIDATULUI:

Aplicația va cuprinde scrisoare de intenție, CV și datele de contact a două persoane care pot oferi recomandări pentru experiențe relevante postului.

Aplicațiile vor fi trimise la adresa office@ffcr.ro până la data de 04.09.2020

Persoana de contact pentru întrebări și informații suplimentare: Ciprian-Mihai Păiuș, președintele FFCR T: 0720007792 sau ciprian.paius@ffcr.ro

Mult succes!

 

DESPRE ORGANIZAȚIE:

SCOPUL Federaţiei “Fundaţiile Comunitare din România” este de a reprezenta la nivel naţional interesele fundaţiilor comunitare din România care adoptă, respectă misiunea, obiectivele, principiile şi standardele FFCR; de a cultiva şi dezvolta filantropia strategică la nivel local; de a susţine actorii interesaţi să investească în comunitatea lor; de a contribui la crearea unei societăţi cu indivizi responsabili social şi având comportament filantropic, interesaţi de dezvoltarea comunităţii lor şi care să promoveze o colaborare echilibrată, respectuoasă şi în beneficiu mutual între persoane, sectorul non-profit, mediul de afaceri şi instituţiile publice.

Federaţia “Fundaţiile Comunitare din România” a fost înființată în 2012 și are la acest moment 16 membri: Fundația Comunitară Cluj, Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc, Fundația Comunitară Covasna, Fundația Comunitară Alba, Fundația Comunitară Mureș, Fundația Comunitară București, Fundația Comunitară Iași, Fundația Comunitară Sibiu, Fundația Comunitară Oradea, Fundația Comunitară Bacău, Fundația Comunitară Prahova, Fundația Comunitară Țara Făgărașului, Fundația Comunitară Galați, Fundația Comunitară Dâmbovița, Fundația Comunitară Brașov, Fundația Comunitară Timișoara.

X