×

Căutăm Manager de Program

Fundațiile comunitare îşi doresc oraşe pline de viaţă, cu oameni activi şi implicaţi, care iau iniţiativa pentru a transforma comunitatea în care locuiesc. Organizaţii locale care dezvoltă filantropia, iniţiativa şi spiritul comunitar, fundaţiile comunitare oferă suport financiar pentru proiecte locale. Viitorul coordonator de programe al Federaţiei Fundaţiile Comunitare din România va avea un impact direct în succesul fundaţiilor comunitare şi, implicit, al comunităţilor locale din România.

 

Locul desfășurării activității: remote sau la sediul din București, cu disponibilitate de deplasare în țară și în afara țării de până la 10% din timpul de lucru.

Perioada postului: 5 luni cu perioadă de prelungire până la 36 luni

Disponibilitatea postului: imediat

Norma: 8 ore pe zi

 

SCOPUL POSTULUI:

Managerul de program al Federației Fundațiile Comunitare din România este responsabil de dezvoltarea și derularea programelor destinate integrării refugiaților ucraineni, coordonate de Federație și implementate de fundațiile comunitare.

INTEGRAREA ÎN STRUCTURA OGANIZAȚIEI

 1. Postul imediat superior: Directorul executiv / Președintele Consiliului Director
 2. Postul imediat inferior:
 3. Colaborează cu: Asistentul de Programe, Managerii de proiect si Managerul Financiar

RESPONSABILITĂȚI ȘI SARCINI:

 • Coordonează si implementeaza programul de integrare a refugiaților, derulat împreună cu echipa de program. Lucreaza impreuna cu membrii retelei de Fundatii comunitare la nivel national in identificarea celor mai bune solutii si cei mai buni parteneri in implementarea si derularea programului. Dezvolta apoi oportunitati de invatare, capacitare, schimb de experienta si generare de solutii cu partile implicate.
 • Ofera suport tehnic si managerial pe intreaga durata a programului prin indrumarea managerilor de program parteneri din retea in pregatirea si dezvoltarea planurilor de program in conformitate cu indicatorii asumati, incluzand monitorizarea, evaluarea si respectarea obligatiilor asumate prin contractele de finantare
 • Intocmeste rapoarte de informare periodica (narative si financiare) catre finantator, in colaborare cu echipa de proiect de la nivelul retelei
 • Gestionează bugetul programului (efectuează previziuni bugetare, răspunde de alocarea resurselor financiare, asigură transparența financiară, monitorizeaza executia bugetara)
 • Facilitează schimbul de bune practici între membrii federației și parteneri
 • Dezvoltă și cultivă relații de parteneriat în vederea sustinerii si finanțării programelor Federației
 • Cunoaşte şi respectă normele PSI şi de protecţie a muncii;
 • Respectă prevederile legislației pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circualţie a acestor date

CERINȚE:

 • Experiență anterioară în poziții de management de proiect/program, cu focus pe procesele de dezvoltare program, executie bugetara dinamica si evaluarea performantei
 • Bune competențe de organizare, coordonare, planificare și supervizare
 • Abilități de leadership și lucru în echipă
 • Bune abilități de comunicare scrisă și verbală, de relaționare și socializare
 • Bună cunoaștere a limbii engleze
 • Bune abilități de operare pe computer
 • Experiența de lucru cu rețele, echipe aflate la distanță sau alte structuri asociative constituie un avantaj
 • Cunoașterea proceselor de grantmaking constituie un avantaj

BENEFICII:

 • Salarizare competitivă, oportunități de creștere
 • Oportunități de formare continuă în țară si în străinătate
 • Mediu de lucru dinamic, expunere națională și internațională
 • Oportunitatea de a acționa ca un agent al schimbării și un ambasador al mișcării filantropice din România

 

PROCESUL DE SELECȚIE AL CANDIDATULUI:

Aplicația va cuprinde scrisoare de intenție, CV și datele de contact a două persoane care pot oferi recomandări pentru experiențe relevante postului.

Aplicațiile vor fi trimise la adresa office@ffcr.ro până la data de 30.04.2022

Persoana de contact pentru întrebări și informații suplimentare: Ciprian-Mihai Păiuș, Președintele FFCR, ciprian.paius@ffcr.ro

Mult succes!

 

DESPRE ORGANIZAȚIE:

SCOPUL Federaţiei “Fundaţiile Comunitare din România” este de a reprezenta la nivel naţional interesele fundaţiilor comunitare din România care adoptă, respectă misiunea, obiectivele, principiile şi standardele FFCR; de a cultiva şi dezvolta filantropia strategică la nivel local; de a susţine actorii interesaţi să investească în comunitatea lor; de a contribui la crearea unei societăţi cu indivizi responsabili social şi având comportament filantropic, interesaţi de dezvoltarea comunităţii lor şi care să promoveze o colaborare echilibrată, respectuoasă şi în beneficiu mutual între persoane, sectorul non-profit, mediul de afaceri şi instituţiile publice.

Federaţia “Fundaţiile Comunitare din România” a fost înființată în 2012 și are la acest moment 18 membri: Fundația Comunitară Banatul Montan, Fundația Comunitară Buzău, Fundația Comunitară Cluj, Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc, Fundația Comunitară Covasna, Fundația Comunitară Mureș, Fundația Comunitară București, Fundația Comunitară Iași, Fundația Comunitară Sibiu, Fundația Comunitară Oradea, Fundația Comunitară Bacău, Fundația Comunitară Prahova, Fundația Comunitară Țara Făgărașului, Fundația Comunitară Galați, Fundația Comunitară Dâmbovița, Fundația Comunitară Brașov, Fundația Comunitară Timișoara, Fundația Comunitară Vâlcea.

X