×

Căutăm Asistent de Programe

Fundațiile comunitare îşi doresc oraşe pline de viaţă, cu oameni activi şi implicaţi, care iau iniţiativa pentru a transforma comunitatea în care locuiesc. Organizaţii locale care dezvoltă filantropia, iniţiativa şi spiritul comunitar, fundaţiile comunitare oferă suport financiar pentru proiecte locale. Viitorul coordonator de programe al Federaţiei Fundaţiile Comunitare din România va avea un impact direct în succesul fundaţiilor comunitare şi, implicit, al comunităţilor locale din România.

 

Locul desfășurării activității: București, cu disponibilitate de deplasare în țară și în afara țării de până la 10% din timpul de lucru.

Perioada postului: nedeterminată

Disponibilitatea postului: imediat

Norma: 8 ore pe zi

 

SCOPUL POSTULUI:

Asistentul de programe al Federației Fundațiile Comunitare din România oferă suport pentru dezvoltarea programelor derulate de Federație și pentru derularea activității generale a organizației.

INTEGRAREA ÎN STRUCTURA OGANIZAȚIEI

 1. Postul imediat superior: Directorul executiv / Președintele Consiliului Director
 2. Postul imediat inferior:
 3. Colaborează cu: Managerii de proiect si Managerul Financiar

 

RESPONSABILITĂȚI ȘI SARCINI:

 • Organizarea logistică a evenimentelor federației (workshop-uri, conferințe, etc.) prin identificarea locatiilor, managementul contractualistic, suport in desfasurarea in bune conditii a evenimentelor si comunicarea cu partenerii interni si externi implicati
 • Elaborarea si verificarea de rapoarte financiare si tehnice pentru proiecte aflate în derulare către finanțatori, în concordantă cu normele si contractele in vigoare, in colaborare cu Managerii de Program si cu Managerul Financiar;
 • Elaborarea, organizarea, urmarirea și arhivarea de documente din cadrul FFCR in format fizic si electronic
 • Asigură logistica pentru buna derulare a activității organizației prin asigurarea consumabilelor și buna gestiune a spațiului de lucru
 • Participa la gestionarea administrativă a resurselor umane din cadrul organizației (pontaje, plată salarii si taxe aferente, daca este cazul, PSI și SSM) impreuna cu Managerul Financiar
 • Reprezinta FFCR in rapoartele sale cu instituțiile publice în vederea asigurării că toate documentele necesare funcționării organizației sunt conform legislației, atunci cand este cazul
 • Efectuarea de plăți in anumite conditii prestabilite impreuna cu Presedintele Executiv si cu Managerul Financiar
 • Asigurarea secretariatului general al Federației
 • Cunoaşte şi respectă normele PSI şi de protecţie a muncii;
 • Respectă prevederile legislației pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circualţie a acestor date

CERINȚE:

 • Bune abilități de comunicare scrisă și verbală, de relaționare și socializare
 • Bune abilități de operare pe computer
 • Bună cunoaștere a limbii engleze
 • Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor și locului de muncă
 • Capacitate de a respecta termene limită
 • Responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate
 • Constituie un avantaj experiența anterioară în poziții similare

BENEFICII:

 • Salarizare competitivă, oportunități de creștere
 • Oportunități de formare continuă în țară si în străinătate
 • Mediu de lucru dinamic, expunere națională și internațională
 • Oportunitatea de a acționa ca un agent al schimbării și un ambasador al mișcării filantropice din România

 

PROCESUL DE SELECȚIE AL CANDIDATULUI:

Aplicația va cuprinde scrisoare de intenție, CV și datele de contact a două persoane care pot oferi recomandări pentru experiențe relevante postului.

Aplicațiile vor fi trimise la adresa office@ffcr.ro până la data de 30.04.2022

Persoana de contact pentru întrebări și informații suplimentare: Ciprian-Mihai Păiuș, Președintele FFCR, ciprian.paius@ffcr.ro

Mult succes!

 

DESPRE ORGANIZAȚIE:

SCOPUL Federaţiei “Fundaţiile Comunitare din România” este de a reprezenta la nivel naţional interesele fundaţiilor comunitare din România care adoptă, respectă misiunea, obiectivele, principiile şi standardele FFCR; de a cultiva şi dezvolta filantropia strategică la nivel local; de a susţine actorii interesaţi să investească în comunitatea lor; de a contribui la crearea unei societăţi cu indivizi responsabili social şi având comportament filantropic, interesaţi de dezvoltarea comunităţii lor şi care să promoveze o colaborare echilibrată, respectuoasă şi în beneficiu mutual între persoane, sectorul non-profit, mediul de afaceri şi instituţiile publice.

Federaţia “Fundaţiile Comunitare din România” a fost înființată în 2012 și are la acest moment 18 membri: Fundația Comunitară Banatul Montan, Fundația Comunitară Buzău, Fundația Comunitară Cluj, Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc, Fundația Comunitară Covasna, Fundația Comunitară Mureș, Fundația Comunitară București, Fundația Comunitară Iași, Fundația Comunitară Sibiu, Fundația Comunitară Oradea, Fundația Comunitară Bacău, Fundația Comunitară Prahova, Fundația Comunitară Țara Făgărașului, Fundația Comunitară Galați, Fundația Comunitară Dâmbovița, Fundația Comunitară Brașov, Fundația Comunitară Timișoara, Fundația Comunitară Vâlcea.

X