×

Căutăm Asistent de programe

Fundațiile comunitare îşi doresc oraşe pline de viaţă, cu oameni activi şi implicaţi, care iau iniţiativa pentru a transforma comunitatea în care locuiesc. Organizaţii locale care dezvoltă filantropia, iniţiativa şi spiritul comunitar, fundaţiile comunitare oferă suport financiar pentru proiecte locale. Viitorul asistent de programe al Federaţiei Fundaţiile Comunitare din România va avea un impact direct în succesul fundaţiilor comunitare şi, implicit, al comunităţilor locale din România.

Locul desfășurării activității: București, cu disponibilitate de deplasare în țară și în afara țării de până la 10% din timpul de lucru.
Perioada postului: nedeterminată
Disponibilitatea postului: imediat
Norma: 4 ore pe zi
Data limita pentru aplicare: 24.03.2018

SCOPUL POSTULUI:
Asistentul de programe al Federației Fundațiile Comunitare din România oferă suport pentru dezvoltarea programelor derulate de Federație și pentru derularea activității generale a organizației.

RESPONSABILITĂȚI ȘI SARCINI:

 • Organizarea și arhivarea documentelor
 • Procesarea documentelor și elaborarea de rapoarte tehnice și financiare
 • Tehnoredactare, corectură și traducere documente
 • Centralizare și procesare de date
 • Asigurarea logisticii pentru activitatea de birou
 • Organizarea logistică a evenimentelor federației (workshop-uri, conferințe, etc.)
 • Asigurarea secretariatului general al federației și pentru grupurile de lucru
 • Efectuarea de plăți

CERINȚE:

 • Bune abilități de comunicare scrisă și verbală, de relaționare și socializare
 • Bune abilități de operare pe computer
 • Bună cunoaștere a limbii engleze
 • Abilități de lucru în echipă
 • Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor și locului de muncă
 • Capacitate de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini în același timp
 • Capacitate de a respecta termene limită
 • Atenție către detalii
 • Plăcere și abilitate de a învăța lucruri noi
 • Responsabilitate, ordine, corectitudine și seriozitate
 • Constituie un avantaj experiența anterioară în poziții similare

BENEFICII:

 • Salarizare competitivă, oportunități de creștere
 • Oportunități de formare continuă în rețeaua de fundații comunitare
 • Mediu de lucru dinamic, expunere națională și internațională
 • Oportunitatea de a acționa ca un agent al schimbării și un ambasador al mișcării filantropice din România

PROCESUL DE SELECȚIE AL CANDIDATULUI:
Aplicația va cuprinde scrisoare de intenție, CV. Aplicațiile vor fi trimise la adresa office@ffcr.ro până la data de 24.03.2019.

Persoana de contact pentru întrebări și informații suplimentare: Ciprian-Mihai Păiuș, președintele FFCR

T: 0720007792 sau ciprian.paius@ffcr.ro

Mult succes!

DESPRE ORGANIZAȚIE:
SCOPUL Federaţiei “Fundaţiile Comunitare din România” este de a reprezenta la nivel naţional interesele fundaţiilor comunitare din România care adoptă, respectă misiunea, obiectivele, principiile şi standardele FFCR; de a cultiva şi dezvolta filantropia strategică la nivel local; de a susţine actorii interesaţi să investească în comunitatea lor; de a contribui la crearea unei societăţi cu indivizi responsabili social şi având comportament filantropic, interesaţi de dezvoltarea comunităţii lor şi care să promoveze o colaborare echilibrată, respectuoasă şi în
beneficiu mutual între persoane, sectorul non-profit, mediul de afaceri şi instituţiile publice.

Federaţia “Fundaţiile Comunitare din România” a fost înființată în 2012 și are la acest moment 16 membri: Fundația Comunitară Cluj, Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc, Fundația Comunitară Covasna, Fundația Comunitară Alba, Fundația Comunitară Mureș, Fundația Comunitară București, Fundația Comunitară Iași, Fundația Comunitară Sibiu, Fundația Comunitară Oradea, Fundația Comunitară Bacău, Fundația Comunitară Prahova, Fundația Comunitară Țara Făgărașului, Fundația Comunitară Galați, Fundația Comunitară Dâmbovița, Fundația Comunitară Brașov, Fundația Comunitară Timișoara.

X