×

Covasna

Fundaţia Comunitară Covasna HKA a fost înfiinţat în 2010 pe baza unor iniţiative locale, prin cadrul programului naţional coordonat de ARC (Asociaţia pentru Relaţii Comunitare) şi Fundaţia pentru Parteneriat. HKA are 13 fondatori, iar Consiliul de director al Fundaţiei Comunitare Covasna este format din 11 persoane.

Misiunea  Fundaţiei Comunitare Covasna este dezvoltarea comunităţii locale prin mobilizarea şi utilizarea eficientă a resurselor locale prin:

  • Dezvoltare de fonduri locale
    Sprijinirea și finanțarea proiectelor comunitare
    Acordare de burse și sprijinirea tinerilor talentați
    Dezvoltare programe comunitare

Fundația Comunitară Covasna, prin programele sale de finanţare, încurajează comunitatea să acorde mai multă atenţie valorilor locale, să le aprecieze şi să le utilizeze în mod inteligent. Programul “Numele mărcii: Covasna” se concentrează în primul rând pe valorile economice, astfel: firme, produse şi servicii locale, meserii tradiţionale, etc.

În campania de conștientizare “Produs local: important pentru mine!” au fost distribute 10.000 de autocolante utilizatorilor de card comunitar din Sfântu Gheorghe, în colaborare cu firma locală Bertis.

Programul „Cardul Comunitar” este un instrument puternic pentru creşterea gradului de responsabilizare civilă a întreprinzătorilor, întărirea spiritului comunitar şi dezvoltarea comunitară. În anul 2013 numărul utilizatorilor a crescut la 20.000 în judațul Covasna, dintre care aproape 30 % primesc lunar de la FCC, printr-un buletin informativ, informaţii despre sumele strânse în fondul comunitar şi despre modul de utilizare a acestor sume.

Micul card de plastic, cardul comunitar, este cunoscut de aproape fiecare al treilea locuitor din Sfântu Gheorghe şi de fiecare al zecelea locuitor covăsnean. Cheia popularităţii sale este dată de faptul că, prin utilizarea sa, proprietarul cardului face o faptă bună: strânge bani într-un fond comunitar, iar rezultatele sunt palpabile, vizibile.

Alături de valorile economice, este la fel de importantă şi promovarea valorilor culturale, naturale şi tradiţionale. În programul „Nu numai un loc pe hartă!” se organizează excursii de o zi pentru descoperirea valorilor geografice şi istorice locale în județul Covasna. În perioada 2012-2014 au participat peste 3.000 elevi şi 164 pedagogi din instituțiile de învățămînt ale județului.

Fundația Comunitară Covasna mobilizează, întăreşte responsabilitatea civilă cu privire la problemele comunitare, ridică sponsorizarea de la o simplă operaţiune financiară la rang de sprijin responsabil. Acţiunea comunitară „Pedalează pentru un scop bun!” organizat anual, se mobilizează sute de biciclişti, care pedalează pentru scopuri comunitare. Din fondul strâns se realizează proiecte importante și utile ale comunității locale.

Fundația Comunitară Covasna acordă o atenţie deosebită sprijinirii copiilor şi tinerilor talentaţi. Asigură burse anuale pentru talente covăsnene, de la clasa a IV-a până în anul I de facultate. Bursa acoperă cheltuielile cu orele de pregătire, rechizite şi cărţi, tabere şi concursuri, activităţi de după amiază, navetă şi internat, în funcţie de necesităţi, pe baza unor contracte personalizate.

X