×

Căutăm Manager de programe

Fundațiile comunitare îşi doresc oraşe pline de viaţă, cu oameni activi şi implicaţi, care iau iniţiativa pentru a transforma comunitatea în care locuiesc. Organizaţii locale care dezvoltă filantropia, iniţiativa şi spiritul comunitar, fundaţiile comunitare oferă suport financiar pentru proiecte locale. Viitorul coordonator de programe al Federaţiei Fundaţiilor Comunitare din România va avea un impact direct în succesul fundaţiilor comunitare şi, implicit, al comunităţilor locale din România.

Locul desfășurării activității: București, cu disponibilitate de deplasare în țară și în afara țării de până la 30% din timpul de lucru.

Perioada postului: nedeterminată

Disponibilitatea postului: imediat

Norma: 8 ore pe zi

Data limita pentru aplicare: 19.11.2017

SCOPUL POSTULUI:

Managerul de programe al Federației Fundațiilor Comunitare din România este responsabil de dezvoltarea programelor derulate de Federație.

RESPONSABILITĂȚI ȘI SARCINI:

 • Managementul programelor derulate de Federație
 • Managementul evenimentelor federației (conferințe, workshop-uri, traininguri)
 • Gestionează bugetele programelor și evenimentelor Federației (efectuează previziuni bugetare anuale, răspunde de alocarea resurselor financiare, asigură transparența financiară)
 • Documentează procesele de dezvoltare a programelor naționale
 • Facilitează schimbul de bune practici între membrii federației și parteneri
 • Colectează datele cheie de la fundațiile membre și este responsabil de agregarea lor la nivel național
 • Dezvoltă și cultivă relații de parteneriat în vederea susținerii implementării programelor Federației
 • Este sprijinit în activitate de un asistent de program

CERINȚE:

 • Experiență anterioară în poziții de management de proiect/program
 • Experiență de lucru cu rețele, echipe aflate la distanță sau alte structuri asociative
 • Abilități de leadership și lucru în echipă
 • Bune abilități de comunicare scrisă și verbală, de relaționare și socializare
 • Bună cunoaștere a limbii engleze
 • Bune abilități de operare pe computer

BENEFICII:

 • Salarizare competitivă, oportunități de creștere în funcție de rezultate
 • Oportunități de formare continuă în țară si în străinătate
 • Mediu de lucru dinamic, expunere națională și internațională
 • Oportunitatea de a acționa ca un agent al schimbării și un ambasador al mișcării filantropice din România

PROCESUL DE SELECȚIE AL CANDIDATULUI:

Aplicația va cuprinde scrisoare de intenție, CV și datele de contact a două persoane care pot oferi recomandări pentru experiențe relevante postului.

Aplicațiile vor fi trimise la adresa office@ffcr.ro până la data de 30.11.2017

Persoana de contact pentru întrebări și informații suplimentare: Ciprian-Mihai Păiuș, președintele FFCR T: 0720007792 sau office@ffcr.ro

Mult succes!

DESPRE ORGANIZAȚIE:

SCOPUL Federaţiei Fundaţiilor Comunitare din România este de a reprezenta la nivel naţional interesele fundaţiilor comunitare din România care adoptă, respectă misiunea, obiectivele, principiile şi standardele FFCR; de a cultiva şi dezvolta filantropia strategică la nivel local; de a susţine actorii interesaţi să investească în comunitatea lor; de a contribui la crearea unei societăţi cu indivizi responsabili social şi având comportament filantropic, interesaţi de dezvoltarea comunităţii lor şi care să promoveze o colaborare echilibrată, respectuoasă şi în beneficiu mutual între persoane, sectorul non-profit, mediul de afaceri şi instituţiile publice.

Federaţia Fundaţiilor Comunitare din România a fost înființată în 2012 și are la acest moment 16 membri: Fundația Comunitară Cluj, Fundația Comunitară Odorheiu Secuiesc, Fundația Comunitară Covasna, Fundația Comunitară Alba, Fundația Comunitară Mureș, Fundația Comunitară București, Fundația Comunitară Iași, Fundația Comunitară Sibiu, Fundația Comunitară Oradea, Fundația Comunitară Bacău, Fundația Comunitară Prahova, Fundația Comunitară Țara Făgărașului, Fundația Comunitară Galați, Fundația Comunitară Dâmbovița, Fundația Comunitară Brașov, Fundația Comunitară Timișoara.

X